Project Description

آجر رستیک

یکی دیگر از انواع آجر های مورد استفاده در نمای ساختمان ها آجر رستیک می باشد که سطح آجر به صورت زیر و ناصاف و نا صیغل می باشد. کاربرد این نوع آجر در نمای داخلی با شرط استفاده از پوشش های نانو روی سطح آجر توصیه میشود استفاده از پوشش های نانو در مورد این نوع آجر در استفاده در نمای خارجی ساختمان نیز توصیه میشود. آجر رستیک در تمامی ابعاد و جنس های آجر از جمله نسوز، شیل و رسی تولید و از توع بسیار زیادی بر خوردار است .